Aby w pełni wspierać naszych wychowanków stawiamy przed sobą cele i zadania:

  • tworzenie przyjaznego klimatu w przedszkolu;

  • zapewnienie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;

  • elastycznego podejścia do wychowania i nauczania;

  • budowanie relacji z rodzicami oparte na partnerstwie i współpraca w zakresie wychowania i edukacji.

 

Aby sprostać tym wyzwaniom staramy się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać kompetencje. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka oraz to, aby czuło się ono w naszym przedszkolu bezpieczne, akceptowane przez grupę i po prostu szczęśliweJ

 

W skład naszego zespołu wchodzą:

  • Nauczyciele Montessori;

  • Pedagodzy specjalni;

  • Logopeda;

  • Psycholog.

 

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować”

                                                                                                                                                Anna Dymna

 

 Edukacja włączająca ma na celu wspieranie procesu rozwoju każdego dziecka, również z niepełnosprawnością. Najważniejsze jest, aby wychowawca zwracał uwagę na wszystkie obszary rozwoju: emocjonalny, poznawczy, twórczy, społeczny, fizyczny, moralny. Jedne dzieci wymagają większego wsparcia emocjonalnego, inne większego wsparcia w nauce lub odpowiedniego dostosowania materiału. Zgodnie z tą ideą staramy się w naszym przedszkolu podążać za dzieckiem i umożliwiać mu wykonywanie codziennych zadań przedszkolnych na miarę jego możliwości.
 

PrzedszkoleMontessori
Ewa i Andrzej Bocheńscy

Ul. Kulczyńskiego 16

02-777 Warszawa

Skontaktuj się z nami

 

​Telefony: ​605 222 776

              605 223 738

Email : bochenscy-przedszkolak@go2.pl

​​​

© 2017 Przedszkole Montessori Ewa i Andrzej 

             Bocheńscy