Organizacja

Nasze Przedszkole działa od września 2004 roku i jest Przedszkolem ogólnodostępnym. Wpisane jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy.

Przedszkole działa pod patronatem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Jest to stowarzyszenie katolickie, którego podstawowym celem jest pomoc rodzinom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły na dobrych chrześcijan i obywateli.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja, liceum i szkołę wyższą.

Przedszkole działa w godzinach 7.30-17.00, pięć dni w tygodniu.

W przedszkolu są dwie grupy dzieci zróżnicowane wiekowo: od 2,5 do 6 lat. Grupy liczą po 18 dzieci.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do szkoły - zerówka oraz edukację włączającą

Opłaty  w roku 2019/2020

 • czesne miesięczne - 950 zł ( zniżka dla rodzeństw)

 • wpisowe jednorazowe - 1000 zł

W ramach czesnego oferujemy zajęcia dodatkowe:

 • język angielski

 • gimnastykę korekcyjną

 • rytmikę

 • sztukę

 • zajęcia kulinarne

 • katechezę

 

Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 lipca, z wyjątkiem przerw:   

 • od 24. XII do 1. I,    

 • Święto Trzech Króli   

 • drugi tydzień ferii zimowych ustalanych dla szkół  warszawskich,   

 • Świąt Wielkanocnych: Triduum Paschalne, Poniedziałek Wielkanocny,

 • 2. V,   

 • piątek po uroczystości Bożego Ciała.

PrzedszkoleMontessori
Ewa i Andrzej Bocheńscy

Ul. Kulczyńskiego 16

02-777 Warszawa

Skontaktuj się z nami

 

​Telefony: ​605 222 776

              605 223 738

Email : bochenscy-przedszkolak@go2.pl

​​​

© 2017 Przedszkole Montessori Ewa i Andrzej 

             Bocheńscy